Izdvajamo

Ljudska prava i slobode

Defende.rs je platforma koja se bavi činjenicama o stanju ljudskih prava u Srbiji prikupljanjem javno dostupnih izveštaja i načinima zaštite u slučaju suočavanja sa kršenjem olakšavajući proceduru obraćanja nezavisnim kontrolnim institucijama u Srbiji.
Defende.rs je platforma YIHR

O Inicijativi mladih za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je regionalna mreža nevladinih organizacija koja ima programe u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Od svog nastanka, 2003. godine, Inicijativa mladih za ljudska prava se bori za iste vrednosti.

 

Osnovne vrednosti Inicijative su istina, pravda, odgovornost, jednakost, sloboda, demokratija i mir. Borimo se za mir u regionu, ne samo za odsustvo rata, već za mir kao trajni proces koji podrazumeva suočavanje sa prošlošću, a koji rezultira kontinuiranom saradnjom zemalja i ljudi u regionu.