defende.rs

Sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja u Srbiji je ugrožena. Prisutan je nasilan i diskreditujući govor usmeren prema grupama i pojedincima koji su kritički nastrojeni prema vlasti.  

Novinari/novinarke su suočeni sa direktnim i indirektnim pritiscima, fizičkim i verbalnim napadima, zastrašivanjem, diskreditacijom i omalovažavanjem. Nezavisno udruženje novinara Srbije je evidentiralo 189 napada usmerenih prema novinarima u 2020. godini, dok je Udruženje novinara Srbije evidentiralo njih 111. Vlasnička struktura medija nije transparentna a novinari/novinarke se suočavaju sa tužbama i uredničkim pritiskom od strane političara i politički povezanih vlasnika medija. Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je kritikovano zbog nedostatka nezavisnosti i objektivnosti.

Civilno društvo radi u atmosferi i prostoru koje se sve više sužava postupanjem državnih organa i funkcionera. Nema pomaka u vezi sa netransparentnim postupanjem Uprave za sprečavanje pranja novca ministarstva finansija Republike Srbije. Pojedini narodni poslanici vladajuće Srpske napredne stranke koriste Narodnu skupštinu za širenje govora mržnje usmerenog prema organizacijama civilnog društva i istraživačkim novinarima/novinarkama.

U odnosu na prethodne godine, stanje u oblasti slobode izražavanja se pogoršalo. Broj napada i pritisaka u 2020. godini je znatno porastao u odnosu na 2019. godinu.