V-DEM IZVEŠTAJ O DEMOKRATIJI ZA 2020. GODINU

V-DEM INSTITUTE / Mart 2021.

V-Dem (Varieties of Democracy) je nezavisni istraživački institut čije se sedište nalazi pri Odseku za političku nauku Univerziteta u Geteborgu. Institut se bavi prikupljanjem podataka i politikama u vezi sa demokratskim političkim sistemima i organizuje naučne skupove i izdaje izveštaje o pojedinačnim zemljama, istraživanjima na polju odgovornosti, jačanja zakonodavstve vlasti i korupcije u izvršnoj vlasti, kao i izdavanjem radnih dokumenata koji oblikuju informacije dobijene prethodnim istraživanjem za javnost.

 

Pregled zaključaka u vezi sa Srbijom

Pandemija korona virusa uticala je na nivo demokratičnosti širom sveta jer su mnoge vlade pribegle preteranoj upotrebi vanrednih mera. U Srbiji je zabrana kretanja u migrantskim kampovima jedan od takvih primera. Kršenja ljudskih prava su se pokazala češćim u izbornim autokratijama, kakva je i Srbija.

U 2020. godini u svetu postoji više zemalja koje se kreću ka autokratiji nego što je onih koje pokazuju napredak. Nazadovanje zemalja sveta i okretanje ka autoritarnim režimima vidljivo je u odnosu na 2010. godinu, a Srbija je jedna od zemalja čiji je zaokret u tom smislu bio drastičan. Pad nivoa sloboda i demokratije u Srbiji je posebno vidljiv zbog udara na sudstvo, medije i civilno društvo. Negativan trend se ogleda i u uticajima na akademiju, zvanične institucije i procese poput izbora, kampanje dezinformacija i nepoštovanje političkih protivnika. Turska je ocenjena kao zemlja sa najvećim padom u proteklih 10 godina, a za njom slede Brazil i Srbija. Godine 2010. Srbija je bila izborna demokratija, a 2020. izborna autokratija, a njen najveći pad primećen je 2013. godine. Od te godine je kvalitet izbornog procesa u stalnom padu, a 2020. godinu su obeležili bojkot dela opozicije, kao i održavanje izbora u toku pandemije.