O sajtu

Šta je Defende.rs?

Defende.rs je platforma koja sakuplja i olakšava pristup dostupnim izveštajima o ljudskim pravima u Srbiji, ali i olakšava proceduru obraćanja nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava zainteresovanim građanima i građankama.

 

Sve nepovoljnija atmosfera za rad civilnog društva i branitelja/braniteljki ljudskih prava prouzrokovana kontinuiranom derogacijom demokratskih institucija i vrednosti doprinosi važnosti postojanja ovakve platforme. Ona teži da mnoge važne izveštaje o ljudskim pravima napisanih od strane međunarodnih i domaćih institucija i tela približi svim zainteresovanim građanima i građankama, zbog svoje neretko iscrpne, obimne i birokratske prirode. Ona takođe teži da građanima i građankama koji su iskusili oduzimanje slobode i nekog zagarantovanog prava olakška pristup dostupnih mehanizmima zaštite kroz veoma koncizan i direktan pregled procedure podnošenja i toka zahteva/pritužbe.

defende.rs je platforma Inicijative mladih za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je regionalna mreža nevladinih organizacija koja ima programe u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

 

Od svog nastanka, 2003. godine, Inicijativa mladih za ljudska prava se bori za iste vrednosti. Osnovne vrednosti Inicijative su istina, pravda, odgovornost, jednakost, sloboda, demokratija i mir. Borimo se za mir u regionu, ne samo za odsustvo rata, već za mir kao trajni proces koji podrazumeva suočavanje sa prošlošću, a koji rezultira kontinuiranom saradnjom zemalja i ljudi u regionu.

 

Mi ne pristajemo na ratnohuškačku politiku i ratne zločince u javnom prostoru – insistiramo na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Mlade ljude iz regiona obrazujemo o ratnom nasleđu, vodeći dijalog o perspektivama demokratskog razvoja naših društava. Aktivisti i aktivistkinje Inicijative, svesni da bez građanskog aktivizma nema demokratije, štite ljudska prava i ne daju osvojene slobode.

 

Sedišta Inicijative mladih za ljudska prava nalaze se u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Sarajevu i Prištini.