defende.rs

Sloboda okupljanja

Sloboda okupljanja u Srbiji je ugrožena. Državni zvaničnici i funkcioneri diskredituju okupljanja sa porukama koje su kritički usmerene prema vlasti nazivajući ih „političkim“.

Na protestima održanim tokom jula meseca 2020. godine, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su upotrebili prekomernu silu nad učesnicima/učesnicama protesta, slučajnim prolaznicima i novinarima/novinarkama, o čemu su izveštavale i međunarodne organizacije i mediji.

Uočeno je arbitrarno sprovođenje zakonskih odredbi zbog tolerancije javnih okupljanja na kojima se iskazuju poruke i simboli neonacističke i fašističke pozadine, dok se sa druge strane oseća pritisak na one skupove koji iskazuju kritički nastrojene poruke prema vlasti.

I dalje veliki broj jedinica lokalnih samouprava nije doneo odgovarajuće akte kojima određuje spisak mesta na kojima nije dozvoljeno javno okupljanje u skladu sa obavezom iz nadležnog zakona.

Zakon o slobodi okupljanja nije u skladu sa Smernicama o slobodi mirnog okupljanja Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi i Venecijanske komisije, dokumentom koji sadrži najbolje prakse bazirane na presudama Evropskog suda za ljudska prava.