Vodič kroz instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Defende.rs

Koga kontroliše institucija i u kojim slučajevima mi može pomoći? 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti prima pritužbe u slučaju diskriminacije od strane državnih organa i zaposlenih u državnim organima, ali i od drugih pravnih i fizičkih lica. Ukoliko građanin ili građanka iskuse bilo koji oblik diskriminacije iz Zakona o zabrani diskriminacije, ili po osnovu odredbi drugih propisa koji zabranjuju diskriminaciju, imaju pravo da podnesu pritužbu Povereniku.

Poverenik može u svoje ime, ili uz saglasnost pritužioca, da podnese tužbu i tako pokrene postupak pred sudom za rešavanje diskriminatorne situacije. O ovom pravu će Vas Poverenik obavestiti nakon podnošenja pritužbe. 

Šta moram da znam pre popunjavanje pritužbe?

Pritužbu Povereniku možete podneti samo ukoliko već niste pokrenuli sudski spor u vezi sa istom situacijom ili ukoliko nije donesena sudska presuda za istu situaciju. Potrebno je da čuvate svu dokumentaciju koja Vam može poslužiti kao dokaz o postojanju diskriminacije. Poverenik neće postupati po pritužbi ukoliko je proteklo toliko vremena od samog akta diskriminacije da je nemoguće postići bilo kakvu svrhu sa postupanjem. 

Popunio/la sam pritužbu, šta dalje?

Poverenik utvrđuje činjenice uvidom u pritužbu i prikuplja izjave podnosioca pritužbe i lica na koje se pritužba odnosi. Predložiće medijaciju kao način rešavanja spora. U slučaju da ne dođe do medijacije, a u roku od 90 dana od podnošenja pritužbe, Poverenik daje mišljenje o tome da li je došlo do povrede prava. Uz mišljenje, izdaju se preporuke licu na koje se odnosi pritužba s ciljem otklanjanja diskriminacije. Ako ovo lice u roku od 30 dana ne postupi po preporukama, Poverenik izriče opomenu ovom licu uz rok od 30 dana za otklanjanje povreda prava. Ukoliko ni nakon ovog roka lice ne ukloni povredu prava, Poverenik obaveštava javnost o situaciji. 

Kako je nastala ova institucija u Srbiji i ko je na njenom čelu? 

Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ustanovljena je Zakonom o zabrani diskriminacije koji je usvojen 2009. godine.  Poverenik se bira na vreme od 5 godina, a jedno lice može biti izabrano najviše dva puta. Trenutno se na poziciji Poverenika nalazi Brankica Janković.

Kako izgleda obrazac pritužbe i kako da je pošaljem?

Poverneiku za zaštitu ravnopravnosti se možete obratiti pismenim putem na [email protected] ili pismenim putem na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd. Obrazac pritužbe možete pronaći ispod.