defende.rs

Zabrana mučenja

U oblasti zabrane mučenja postoji sistemski problem upotrebe sile. Izveštaj američkog Stejt departmenta navodi da policija neretko pribegava sili prilikom upotrebe svojih ovlašćenja, pozivajući se na nalaze Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja iz 2018. godine. Ovo je u suprotnosti sa nalazima institucije Zaštitnika građana koja tvrdi da sistemskog prisustva torture nema i da su svi zabeleženi slučajevi pojedinačni incidenti.

Policijski službenici su prekoračili svoja ovlašćenja u primeni sredstava prinude tokom protesta u više gradova Srbije u julu 2020. godine. O nasilju na protestima su izveštavali i međunarodni mediji i organizacije za ljudska prava. U prekršajnim postupcima su svedočenja policajaca prevagnula i odnosu na svedočenja odbrane, a mnogi predmeti su okončani po ubrzanom postupku.

Prethodnih godina je Srbija kritikovana zbog uvođenja doživotne kazne zatvora bez uslovnog otpusta za niz krivičnih dela u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Komitet Ujedinjenih nacija protiv mučenja je zaključio avgusta 2019. godine da je Srbija prekršila Konvenciju UN protiv mučenja kada je isporučila Turskoj njenog državljanina kurdskog porekla.