Defende.rs

Nacionalne manjine

U oblasti prava nacionalnih manjina su prisutni problemi diskriminacije. U posebno lošem položaju se nalaze Romi koji se i dalje suočavaju sa strukturnom diskriminacijom uprkos pomacima na polju inkluzije. Romi se suočavaju sa problemima u oblastima ostvarivanja prava na državljanstvo, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje. Romi su posebno bili pogođeni pandemijom bolesti COVID-19. I dalje veliki broj romskih neformalnih naselja nema pristup osnovnim životnim potrepštinama – vodi, struji, internetu, higijeni i praćenju nastave.

Evropski parlament je skrenuo pažnju na sistemsku diskriminaciju Albanaca na jugu Srbije koji se suočavaju sa zloupotrebom zakonodavstva koje reguliše boravak građana i građanki zbog masovne pasivizacije prebivališta zbog čega Albanci gube mnoga prava koja su upravo vezana za aktivno prebivalište, između ostalog i pravo učešća na izborima.