defende.rs

Pravo na azil

U oblasti azila postoje sistemski nedostaci kojima se u nedovoljnoj meri pristupa. Zaključno sa septembrom 2020. godine je ukupno 2.084 osobe zatražilo azil u Srbiji, najviše onih koji su poreklom iz Avganistana. Došlo je do smanjenja broja tražioca azila u vladinim prihvatnim centrima sa 5.420 na 4.050 u 2020. godini.

Beogradski centar za ljudska prava navodi otežavajući pristup postupku azila kao jedan od velikih problema u sistemu azila u Srbiji od njegovog uspostavljanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje izdaje potvrde o registranciji strancima napisane na srpskoj jeziku i ćiriličnim pismom. Stranci nemaju potpun pristup informacijama o ostvarivanju prava i obaveza na teritoriji Srbije u kontekstu boravka. Strancima nije omogućen efikasan pristup postupku azila tokom pandemije COVID-19 zbog smanjenog kapaciteta rada nadležnih organa. Uviđa se potreba kontinuiranog informisanja službenika Uprave granične policije o prepoznavanju potrebe za međunarodnom zaštitom stranaca.

Međunarodne organizacije i institucije takođe izveštavaju o nepovoljnom položaju izbeglica i migranata u Srbiji u kontekstu pristupa proceduri i mogućnosti da njihovi zahtevi budu odbijeni. Pojedini vladini prihvatni centri su preopterećeni i uviđa se nedostatak stručnog i kvalifikovanog osoblja u sistemu azila. Nije bilo pomaka ni u unapređenju položaja interno raseljenih lica iz perioda devedesetih.

Izbeglice i migranti su godinama unazad suočeni sa dikriminacijom, šovinizmom i rasizmom od strane desno orijentisanih formalnih i neformalnih grupa. Ove grupe uživaju relativnu slobodu okupljanja na javnim mestima na kojima iznose diskriminatorne, šovinističke i rasističke poruke i simbole na osnovu podataka koje je prikupila Inicijativa mladih za ljudska prava.