Vodič kroz instituciju Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Defende.rs

Koga kontroliše institucija i u kojim slučajevima mi može pomoći? 

Instituciji Poverenika možete da podnesete žalbu u slučaju da državni organ, kome ste se obratili sa zahtevom za pristup informaciji od javnog značaja, nije odgovorio u zakonskom roku od 15 dana, ili je doneo rešenje kojim odbija vaš zahtev ili je odgovorio izostavljajući ključne informacije traženje zahtevom.

Šta moram da znam pre popunjavanje žalbe? 

Da biste uložili žalbu Povereniku, potrebno je prvo uputiti zahtev za dostavljanje informacija direktno državnom organu koji je poseduje. Ukoliko državni organ ne odgovori u zakonskom roku ili dostavi nepotpune informacije ili odbije da dostavi tražene informacije, možete podneti žalbu Povereniku.

Žalba Povereniku mora da bude potpuna i da sadrži, uz sam tekst žalbe, i dokaze za nepostupanje državnog organa. To znači da se uz žalbu prilaže i originalan zahtev koji je poslat državnom organu, i potvrdu o prijemu pošiljke (ukoliko je poslata pismeno poštom).

Popunio/la sam žalbu, šta dalje? 

Poverenik odlučuje o tome da li je žalba osnovana ili nije, u roku od 30 dana od podnošenja žalbe. Ukoliko je žalba osnovana, Poverenik donosi rešenje kojim naređuje državnom organu da dostavi tražene informacije. 

Kako je nastala ova institucija u Srbiji i ko je na njenom čelu? 

Poverenik za informacije od javnog značaja je institucija nastala 2004. godine stupanjem na snagu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U nadležnosti Poverenika se nalazi i sprovođenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Trenutno se na poziciji Poverenika nalazi Milan Marinović, diplomirani pravnik.

Kako izgledaju obrasci zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i žalbe Povereniku?

Organima vlasti se možete obratiti pismeno slanjem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja direktno na njihovu adresu, uz poštansku povratnicu koja će služiti kao dokaz prihvata zahteva i eventualno kao dokaz koji se prilaže uz žalbu Povereniku slučaju ćutanja. Pojedinim organima uprave se možete obratiti i elektronskim putem, ali je to nesigurnija varijanta s obzirom da možete ostati bez dokaza u slučaju ćutanja.
 
Povereniku se možete obratiti žalbom elektronskim putem na [email protected] ili pismenim putem na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd.
 
Obrasce zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i žalbe Povereniku možete pronaći ispod.