Politika privatnosti

Defende.rs

Ovim web sajtom upravlja Inicijativa mladih za ljudska prava (dalje: Inicijativa) koja je i odgovorna za sadržaj koji se na njemu nalazi.

Inicijativa koristi „kolačiće“ kako bi pratila ponašanje svojih korisnika. Prikupljeni podaci čine informacije o posećenosti web sajta i stranica u njemu, kao i prosečno zadržavanje na web sajtu. Sve prikupljene podatke Inicijativa koristi samo i jedino u statističke svrhe. Korisnici imaju mogućnost da onemoguće bilo kakvo praćenje njihove aktivnosti kroz odgovarajuće dodatke koji mogu biti umetnuti i aktivirani u njihovom internet pretraživaču.

Inicijativa omogućava povezivanje sa drugim web sajtova putem linkova na ovom web sajtu. Napominjemo da drugi web sajtovi imaju svoje posebne Uslove korišćenja i Politike privatnosti i da Inicijativa nema nikakvu kontrolu nad njima u pogledu sadržaja dostupnog na tim web sajtovima.

U slučaju naknadnih izmena ove Politike privatnosti, korisnici će biti obavešteni na vidljiv način.